Anhöriginvandring

Ministern om migrationspolitiken: Måste finnas utrymme för medmänsklighet

Socialdemokraterna gick till val på ytterligare skärpt migrationspolitik. Men efter uppgörelsen med C, L och MP blir politiken nu i stället mer generös. Förutom att fler ska få rätt till anhöriginvandring vill partierna också ge ökade möjligheter till uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl. – Det måste finnas utrymme för medmänsklighet, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Agenda. 

Ministern om migrationspolitiken: Måste finnas utrymme för medmänsklighet

Socialdemokraterna gick till val på ytterligare skärpt migrationspolitik. Men efter uppgörelsen med C, L och MP blir politiken nu i stället mer generös. Förutom att fler ska få rätt till anhöriginvandring vill partierna också ge ökade möjligheter till uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl. – Det måste finnas utrymme för medmänsklighet, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Agenda. 

1 000 fler asylsökande per år när anhöriginvandring återinförs

Omkring 8 000 flera anhöriginvandrare väntas de tre närmsta åren som följd av att återinföra rätten till familjeåterförening. Det visar preliminära beräkningar från Migrationsverket.

1 000 fler asylsökande per år när anhöriginvandring återinförs

Omkring 8 000 flera anhöriginvandrare väntas de tre närmsta åren som följd av att återinföra rätten till familjeåterförening. Det visar preliminära beräkningar från Migrationsverket.

Dom kan öppna för fler familjeåterföreningar

En dom från Migrationsöverdomstolen kan öppna för fler anhöriginvandringar, trots begränsningar i den tillfälliga asyllagen, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Dom kan öppna för fler familjeåterföreningar

En dom från Migrationsöverdomstolen kan öppna för fler anhöriginvandringar, trots begränsningar i den tillfälliga asyllagen, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Dom kan öppna för fler familjeåterföreningar

En dom från Migrationsöverdomstolen kan öppna för fler anhöriginvandringar, trots begränsningar i den tillfälliga asyllagen, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

8-åring får stanna – fler kan få återförenas

Fler anhöriginvandringar kan bli verklighet i Sverige, trots begränsningar i den tillfälliga asyllagen. En ny dom från Migrationsöverdomstolen ger en pojke rätt att återförenas med sina föräldrar från Syrien – ett fall som kan få betydelse även för många andra.

8-åring får stanna – fler kan få återförenas

Fler anhöriginvandringar kan bli verklighet i Sverige, trots begränsningar i den tillfälliga asyllagen. En ny dom från Migrationsöverdomstolen ger en pojke rätt att återförenas med sina föräldrar från Syrien – ett fall som kan få betydelse även för många andra.

Anhöriginvandring i framtiden

Diskussion om vad som händer när den tillfälliga lagen upphör sommaren 2019

Anhöriginvandring i framtiden

Diskussion om vad som händer när den tillfälliga lagen upphör sommaren 2019

”Vad bör gälla efter tillfälliga migrationslagen?”

För att fatta beslut om den framtida riktningen för anhöriginvandring är det viktigt att klargöra vilka konsekvenser lagändringen från 2016 har fått. Jag vill lyfta fram fyra särskilt viktiga punkter, skriver Karin Borevi, docent i statsvetenskap.

”Vad bör gälla efter tillfälliga migrationslagen?”

För att fatta beslut om den framtida riktningen för anhöriginvandring är det viktigt att klargöra vilka konsekvenser lagändringen från 2016 har fått. Jag vill lyfta fram fyra särskilt viktiga punkter, skriver Karin Borevi, docent i statsvetenskap.

Fredrik Thool: Den ohållbara asylinvandringen

I Syrien har, sedan kriget började 2011, cirka 100.000 civila dödsoffer uppmätts. I Afghanistan har sedan invasionen började 2001, cirka 30.000 civila dödsoffer som följd av krigsrelaterat våld uppmätts.  Invånarantalet i Syrien är cirka 22 miljoner människor, vilket betyder att – om man skall hårdra det – risken för att dö i kriget för en genomsnittlig syrian har varit cirka 0,45 procent. I Afghanistan bor det cirka 14 miljoner människor, vilket innebär att risken för en genomsnittlig afghan att förolyckas i kriget har varit cirka 0,21 procent. Effektivt blir risken ännu lägre, eftersom att detta beräkningssätt inte tar hänsyn till omsättningen på befolkningen (dvs. att många har dött av ålder samt fötts under dessa 17 år).  Enligt UNHCR:s egna uppgifter har ”mer än en miljon” människor tagit sig över medelhavet med båt sedan 2015, och lite drygt 4000 personer har omkommit under samma period.  För enkelhetens skull, så avrundar vi det till 1 miljon och 4000 omkomna. Detta innebär att risken det innebär att ta sig med båt över till Europa, jämfört med att stanna kvar i Syrien, är snudd på exakt lika stor; ca 0,4%. Vad gäller för afghaner – och alla andra grupper av flyktingar som tagit sig över med båt – så har resan över medelhavet inneburit ett betydligt högre risktagande än vad det hade inneburit att stanna kvar. Argumenten vi ofta hör från vänsterhåll om att man skickar tillbaka människor till döden om man inte låter dem fly till Europa, stämmer alltså inte. Faktum är att det är en ren lögn.  Sedan 2015 har Sverige haft cirka 250.000 asylsökande, varav de två största grupperna är från Syrien och Afghanistan, men många även från Somalia, Marocko och andra delar av central och västafrika. Totalt sett har de länder vi tagit emot flest flyktingar från en sammanlagd befolkning om cirka 140 miljoner människor (Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia och Marocko).  Under samma period har migrationsverket beviljat cirka 140.000 asyl, undantaget anhöriginvandring, vilket gör att den totala summan nästan fördubblas till runt 300.000 beviljade uppehållstillstånd. Det innebär att Sverige tagit emot ungefär 2,1 promille (0,21 procent) av dessa länders invånarantal.  Vad gäller kostnaden för migrationen finns det många aspekter att ta hänsyn till. Migrationsverkets budget för migration låg 2015 på cirka 30 miljarder. 2016 uppgick de totala kostnaderna till cirka 70 miljarder, och enligt regeringens egna uppgifter så kommer kostnaderna för migration och integration (vad skillnaden mellan de två egentligen är, vore en berättigad fråga att ställa sig..) att ligga på cirka 70 miljarder årligen 2017-2020.  Mellan 2015 och 2020 kommer alltså de omedelbara kostnaderna för migrationen har uppgått till cirka 380 miljarder kronor. Därutöver kommer givetvis också de kostnader det innebär att försörja alla de som fått uppehållstillstånd/medborgarskap, men inte kommer i arbete.  Dessa får ju stöd av försäkringskassan, vilket är en annan budget. Mörkertalen är alltså väldigt stora. Till det kommer också ökade resurser till sjukvård och skola, socialtjänst och inte minst polisen, som ett resultat av den ökade kriminalitet asylinvandringen för med sig.  Frågan varje tänkande individ som vurmar för asylinvandring borde ställa sig är väl ändå; är detta verkligen rimligt och proportionerligt? Är det rimligt att vi lägger en bra bit över 100 miljarder skattekronor årligen på att ta emot människor som i ett större sammanhang utgör en försvinnande liten del av befolkningen i den region de sammantaget kommer ifrån.  Inte bara gör detta otvivelaktligen att vi själva måste låta investeringar i vårt eget samhälle utebli och påtvingas höjda skatter utan att få något nämnvärt tillbaka (”vad fan får jag för pengarna?!”), utan också att pengar som kunde ha gjort betydligt större nytta i form av bistånd går till annat. Jag tycker inte att det är rimligt. Faktum är att det är hål i huvudet, och enbart är en resultat av våra styrandes inkompetens, feghet och ideologiska verklighetsuppfattning.  Fredrik Thool,Juriststudent

Fredrik Thool: Den ohållbara asylinvandringen

I Syrien har, sedan kriget började 2011, cirka 100.000 civila dödsoffer uppmätts. I Afghanistan har sedan invasionen började 2001, cirka 30.000 civila dödsoffer som följd av krigsrelaterat våld uppmätts.  Invånarantalet i Syrien är cirka 22 miljoner människor, vilket betyder att – om man skall hårdra det – risken för att dö i kriget för en genomsnittlig syrian har varit cirka 0,45 procent. I Afghanistan bor det cirka 14 miljoner människor, vilket innebär att risken för en genomsnittlig afghan att förolyckas i kriget har varit cirka 0,21 procent. Effektivt blir risken ännu lägre, eftersom att detta beräkningssätt inte tar hänsyn till omsättningen på befolkningen (dvs. att många har dött av ålder samt fötts under dessa 17 år).  Enligt UNHCR:s egna uppgifter har ”mer än en miljon” människor tagit sig över medelhavet med båt sedan 2015, och lite drygt 4000 personer har omkommit under samma period.  För enkelhetens skull, så avrundar vi det till 1 miljon och 4000 omkomna. Detta innebär att risken det innebär att ta sig med båt över till Europa, jämfört med att stanna kvar i Syrien, är snudd på exakt lika stor; ca 0,4%. Vad gäller för afghaner – och alla andra grupper av flyktingar som tagit sig över med båt – så har resan över medelhavet inneburit ett betydligt högre risktagande än vad det hade inneburit att stanna kvar. Argumenten vi ofta hör från vänsterhåll om att man skickar tillbaka människor till döden om man inte låter dem fly till Europa, stämmer alltså inte. Faktum är att det är en ren lögn.  Sedan 2015 har Sverige haft cirka 250.000 asylsökande, varav de två största grupperna är från Syrien och Afghanistan, men många även från Somalia, Marocko och andra delar av central och västafrika. Totalt sett har de länder vi tagit emot flest flyktingar från en sammanlagd befolkning om cirka 140 miljoner människor (Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia och Marocko).  Under samma period har migrationsverket beviljat cirka 140.000 asyl, undantaget anhöriginvandring, vilket gör att den totala summan nästan fördubblas till runt 300.000 beviljade uppehållstillstånd. Det innebär att Sverige tagit emot ungefär 2,1 promille (0,21 procent) av dessa länders invånarantal.  Vad gäller kostnaden för migrationen finns det många aspekter att ta hänsyn till. Migrationsverkets budget för migration låg 2015 på cirka 30 miljarder. 2016 uppgick de totala kostnaderna till cirka 70 miljarder, och enligt regeringens egna uppgifter så kommer kostnaderna för migration och integration (vad skillnaden mellan de två egentligen är, vore en berättigad fråga att ställa sig..) att ligga på cirka 70 miljarder årligen 2017-2020.  Mellan 2015 och 2020 kommer alltså de omedelbara kostnaderna för migrationen har uppgått till cirka 380 miljarder kronor. Därutöver kommer givetvis också de kostnader det innebär att försörja alla de som fått uppehållstillstånd/medborgarskap, men inte kommer i arbete.  Dessa får ju stöd av försäkringskassan, vilket är en annan budget. Mörkertalen är alltså väldigt stora. Till det kommer också ökade resurser till sjukvård och skola, socialtjänst och inte minst polisen, som ett resultat av den ökade kriminalitet asylinvandringen för med sig.  Frågan varje tänkande individ som vurmar för asylinvandring borde ställa sig är väl ändå; är detta verkligen rimligt och proportionerligt? Är det rimligt att vi lägger en bra bit över 100 miljarder skattekronor årligen på att ta emot människor som i ett större sammanhang utgör en försvinnande liten del av befolkningen i den region de sammantaget kommer ifrån.  Inte bara gör detta otvivelaktligen att vi själva måste låta investeringar i vårt eget samhälle utebli och påtvingas höjda skatter utan att få något nämnvärt tillbaka (”vad fan får jag för pengarna?!”), utan också att pengar som kunde ha gjort betydligt större nytta i form av bistånd går till annat. Jag tycker inte att det är rimligt. Faktum är att det är hål i huvudet, och enbart är en resultat av våra styrandes inkompetens, feghet och ideologiska verklighetsuppfattning.  Fredrik Thool,Juriststudent

Det är inte bara Donald Trump som splittrar familjer – det gör vi med

Det har inte varit många ögon torra efter att det avslöjats vad som sker vid den mexikanska gränsen till USA. Barn så unga som 18 månader har skiljts från sina föräldrar och satts i läger – utan att veta när de får återse dem igen. Har du missat det som pågår just nu i USA? Då kan du läsa mer om det här.USA:s president Donald Trump införde i april en nolltolerans mot illegal invandring via gränsen till Mexiko. Kritiken som kommit nu är att familjer splittras med liten chans att återförenas.Miljontals människor världen över har engagerat sig i att se en förändring – även svenskar. Men vad som oroar mig är att vi glömmer att även Sverige splittrar familjer. I juli 2016 begränsades anhöriginvandring i Sverige rejält. Tidigare har det varit relativt enkelt att återförenas med en make, maka, barn under 18 eller ett adoptivbarn. Med den tillfälliga lagändringen gör det svårare för familjer att hålla ihop. Barn som har flytt till Sverige har rätt att återförenas med sin familj – OM de får beviljas tillfälligt uppehållstillstånd. MEN det krävs att personen inte bara kan försörja sig själv. De ska också kunna försörja barnet. Förutom lagändringen, som gäller till 2019, så finns det mer än ett exempel på när Sverige har svikit familjer. Mammor som utvisas medan pappan får stanna kvar, fruar som lämnas kvar med nyfödda medan maken utvisas och fosterföräldrar som slits från sina fosterbarn. Sverige stoltserar med att följa barnkonvektionen men precis som i USA så finns exempel på exempel där  barnets bästa inte tas i beaktning.Engagera dig! Skriv på namninsamlingar och gå på demonstrationer! Gråt och skrik – bli berörd! Men glöm inte bort att den verklighet som du ser på sociala medier är närmre oss än du kanske tror.Läs också Peggy Billefälts andra krönikor:  Idag är det Sveriges nationaldag – grattis ALLA svenskar Därför har SVT:s Uppdrag granskning gjort bort sig – TOTALT Jag vet varför Billy Fagerström mördade Tova Moberg  Sätter vi in militären i förorten kommer det sluta med att fler dör Saker rasister säger - och vad det egentligen betyder Nemo det är inte synd om dig – du förgrep dig på ett barn Det är helt sjukt att vi aldrig haft en kvinnlig statsminister Vill du utvisa barn till döden så är du rasist – punkt slut Kära killkompis – det du sa chockade mig Snälla Snapchat – sluta möjliggöra för pedofiler och mobbare

Det är inte bara Donald Trump som splittrar familjer – det gör vi med

Det har inte varit många ögon torra efter att det avslöjats vad som sker vid den mexikanska gränsen till USA. Barn så unga som 18 månader har skiljts från sina föräldrar och satts i läger – utan att veta när de får återse dem igen. Har du missat det som pågår just nu i USA? Då kan du läsa mer om det här.USA:s president Donald Trump införde i april en nolltolerans mot illegal invandring via gränsen till Mexiko. Kritiken som kommit nu är att familjer splittras med liten chans att återförenas.Miljontals människor världen över har engagerat sig i att se en förändring – även svenskar. Men vad som oroar mig är att vi glömmer att även Sverige splittrar familjer. I juli 2016 begränsades anhöriginvandring i Sverige rejält. Tidigare har det varit relativt enkelt att återförenas med en make, maka, barn under 18 eller ett adoptivbarn. Med den tillfälliga lagändringen gör det svårare för familjer att hålla ihop. Barn som har flytt till Sverige har rätt att återförenas med sin familj – OM de får beviljas tillfälligt uppehållstillstånd. MEN det krävs att personen inte bara kan försörja sig själv. De ska också kunna försörja barnet. Förutom lagändringen, som gäller till 2019, så finns det mer än ett exempel på när Sverige har svikit familjer. Mammor som utvisas medan pappan får stanna kvar, fruar som lämnas kvar med nyfödda medan maken utvisas och fosterföräldrar som slits från sina fosterbarn. Sverige stoltserar med att följa barnkonvektionen men precis som i USA så finns exempel på exempel där  barnets bästa inte tas i beaktning.Engagera dig! Skriv på namninsamlingar och gå på demonstrationer! Gråt och skrik – bli berörd! Men glöm inte bort att den verklighet som du ser på sociala medier är närmre oss än du kanske tror.Läs också Peggy Billefälts andra krönikor:  Idag är det Sveriges nationaldag – grattis ALLA svenskar Därför har SVT:s Uppdrag granskning gjort bort sig – TOTALT Jag vet varför Billy Fagerström mördade Tova Moberg  Sätter vi in militären i förorten kommer det sluta med att fler dör Saker rasister säger - och vad det egentligen betyder Nemo det är inte synd om dig – du förgrep dig på ett barn Det är helt sjukt att vi aldrig haft en kvinnlig statsminister Vill du utvisa barn till döden så är du rasist – punkt slut Kära killkompis – det du sa chockade mig Snälla Snapchat – sluta möjliggöra för pedofiler och mobbare

Flydde Nordkorea – hoppas Trump blir fredshjälte

Han har hotat att förgöra Nordkorea, vill deportera papperslösa koreaner från USA och strypa chansen till anhöriginvandring. Samtidigt sätter nu den stora gruppen exilkoreaner i Kalifornien sitt hopp till att att president Donald Trump ska bli fredshjälte vid toppmötet med Kim Jong-Un nästa vecka.

Flydde Nordkorea – hoppas Trump blir fredshjälte

Han har hotat att förgöra Nordkorea, vill deportera papperslösa koreaner från USA och strypa chansen till anhöriginvandring. Samtidigt sätter nu den stora gruppen exilkoreaner i Kalifornien sitt hopp till att att president Donald Trump ska bli fredshjälte vid toppmötet med Kim Jong-Un nästa vecka.

Hon flydde Nordkorea: ”Fredligt möte skulle göra mig lycklig”

Han har hotat att förgöra Nordkorea, vill deportera papperslösa koreaner från USA och strypa chansen till anhöriginvandring. Samtidigt sätter nu den stora gruppen exilkoreaner i Kalifornien sitt hopp till att att president Donald Trump ska bli fredshjälte vid toppmötet med Kim Jong-Un nästa vecka.

Hon flydde Nordkorea: ”Fredligt möte skulle göra mig lycklig”

Han har hotat att förgöra Nordkorea, vill deportera papperslösa koreaner från USA och strypa chansen till anhöriginvandring. Samtidigt sätter nu den stora gruppen exilkoreaner i Kalifornien sitt hopp till att att president Donald Trump ska bli fredshjälte vid toppmötet med Kim Jong-Un nästa vecka.

Så mycket invandring har Sverige

Den 9 september är det val, och en av de absolut viktigaste frågorna kommer bli invandringen. I en ny mätning från Expressen/Demoskop visade det sig till och med att invandring är den viktigaste frågan för väljarna. Sen valet 2014 har prat om invandring och integration genomsyrat den politiska debatten, med en kulmen under flyktingkrisen 2015, då 162 877 personer sökte asyl i Sverige. Partierna tävlar med varandra om vem som kan lägga hårdaste förslagen och ha den tuffaste retoriken.  Men, vad är det vi pratar om egentligen? Hur stor invandring har Sverige idag?Låg prognosÄnda sedan den stora flyktingvågen 2015 har antalet personer som söker asyl i Sverige gått stadigt neråt. 2016 var det knappt 29 000 som sökte asyl i Sverige, 2017 var det 25 666 stycken och 2018 räknar Migrationsverket med att siffran blir omkring 23 000.  Under de tre första månaderna av 2018 sökte ungefär 5 500 personer i asyl. Håller den utvecklingen i sig kommer det bli 22 000 asylsökande under 2018. Det blir i så fall den lägsta siffran sen 2006, då strax under 20 000 sökte asyl i Sverige. Arbetskraftsinvandring Men okej, hur är det med den andra invandringen då? Långt ifrån alla som kommer till Sverige är flyktingar eller asylsökande. Många kommer hit för att arbeta, för att de hittat kärleken här eller kanske till och med adopterats. Hur se de siffrorna ut? De uppehållstillstånd som delas ut av arbetsskäl har legat stabilt på 25 000-30 000 om året, då är också anhöriga inräknade. 10-15 000 kommer till Sverige för att studera varje år. Stor anhöriginvandring En siffra som ökar när det gäller uppehållstillstånd är anhöriginvandringen. Där beviljades över 48 000 uppehållstillstånd förra året.  I februari släppte Migrationsverket sin prognos över 2018, och där beräknar man med att 56 000 anhöriginvandrare kommer att söka uppehållstillstånd under 2018. Det är en historiskt hög siffra.  Samtidigt beräknar man fatta knappt 30 000 beslut om återvandring och utvisning, varav 10 000 lär lämna landet självmant enligt Migrationsverket. Uppehållstillstånden på historiskt höga nivåerÄven om antalet asylsökande sjunker är det fortfarande väldigt många som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det beror på att många fall tagit lång tid, och att många som kom hit för ett par år sen får sitt uppehållstillstånd först nu. 2016, året efter den stora flyktingkrisen, var därför ett rekordår, med 151 000 beviljade uppehållstillstånd. 2017 sjönk siffran till 135 000, vilket historiskt sätt är väldigt högt. Hittills i år har runt 30 000 uppehållstillstånd beviljats, vilket tyder på att det finns en nedåtgående trend när det gäller beviljade uppehållstillstånd. Snart kommer alla över 18 tvingas betala tv-skatt – så kommer det funka

Så mycket invandring har Sverige

Den 9 september är det val, och en av de absolut viktigaste frågorna kommer bli invandringen. I en ny mätning från Expressen/Demoskop visade det sig till och med att invandring är den viktigaste frågan för väljarna. Sen valet 2014 har prat om invandring och integration genomsyrat den politiska debatten, med en kulmen under flyktingkrisen 2015, då 162 877 personer sökte asyl i Sverige. Partierna tävlar med varandra om vem som kan lägga hårdaste förslagen och ha den tuffaste retoriken.  Men, vad är det vi pratar om egentligen? Hur stor invandring har Sverige idag?Låg prognosÄnda sedan den stora flyktingvågen 2015 har antalet personer som söker asyl i Sverige gått stadigt neråt. 2016 var det knappt 29 000 som sökte asyl i Sverige, 2017 var det 25 666 stycken och 2018 räknar Migrationsverket med att siffran blir omkring 23 000.  Under de tre första månaderna av 2018 sökte ungefär 5 500 personer i asyl. Håller den utvecklingen i sig kommer det bli 22 000 asylsökande under 2018. Det blir i så fall den lägsta siffran sen 2006, då strax under 20 000 sökte asyl i Sverige. Arbetskraftsinvandring Men okej, hur är det med den andra invandringen då? Långt ifrån alla som kommer till Sverige är flyktingar eller asylsökande. Många kommer hit för att arbeta, för att de hittat kärleken här eller kanske till och med adopterats. Hur se de siffrorna ut? De uppehållstillstånd som delas ut av arbetsskäl har legat stabilt på 25 000-30 000 om året, då är också anhöriga inräknade. 10-15 000 kommer till Sverige för att studera varje år. Stor anhöriginvandring En siffra som ökar när det gäller uppehållstillstånd är anhöriginvandringen. Där beviljades över 48 000 uppehållstillstånd förra året.  I februari släppte Migrationsverket sin prognos över 2018, och där beräknar man med att 56 000 anhöriginvandrare kommer att söka uppehållstillstånd under 2018. Det är en historiskt hög siffra.  Samtidigt beräknar man fatta knappt 30 000 beslut om återvandring och utvisning, varav 10 000 lär lämna landet självmant enligt Migrationsverket. Uppehållstillstånden på historiskt höga nivåerÄven om antalet asylsökande sjunker är det fortfarande väldigt många som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det beror på att många fall tagit lång tid, och att många som kom hit för ett par år sen får sitt uppehållstillstånd först nu. 2016, året efter den stora flyktingkrisen, var därför ett rekordår, med 151 000 beviljade uppehållstillstånd. 2017 sjönk siffran till 135 000, vilket historiskt sätt är väldigt högt. Hittills i år har runt 30 000 uppehållstillstånd beviljats, vilket tyder på att det finns en nedåtgående trend när det gäller beviljade uppehållstillstånd. Snart kommer alla över 18 tvingas betala tv-skatt – så kommer det funka

MP till val på generösare flyktingpolitik - Unga i protest mot vapenlagar

Miljöpartiets ledning vill gå till val på en mer generös anhöriginvandring och att ge skyddsbehövande permanenta uppehållstillstånd, enligt ett förslag till valmanifest, som Sveriges Radio Ekot tagit del av. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att förslagen kan locka väljare bland den fjärdedel av svenskarna som, enligt senaste SOM-undersökningen, är för en generösare flyktingpolitik. Enligt den senaste väljarbarometern från SvD/Sifo från mars 2018, låg MP:s väljarstöd på 3,8 procent vilket är under riksdagsspärren. Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg kallas till kongressen för att vittna med anledning av Cambridge Analytica-härvan. Kallelsen kommer från representanthusets energi- och handelsutskott som skriver att de vill veta mer om hur Facebook använder persondata. Hundratusentals unga amerikaner demonstrerade mot vapenvåld och för säkrare skolor i helgen. När Emma Gonzalez, en av dem som efter dödskjutningen i Florida klivit fram som förkämpe för att få slut på vapenvåldet, kom upp på scenen möttes hon av stort jubel. Efter sitt korta tal stod hon helt tyst i flera minuter med tårarna rinnande nerför kinderna. – Sedan jag kom upp här har det gått sex minuter och tolv sekunder. Slåss för era liv, innan det är någon annans jobb att göra det, sade hon och bröt sin tystnad. Det tog mördaren drygt sex minuter att skjuta ihjäl 17 människor skolmassakern i Florida. Här är ett urval av SvD:s bästa journalistik från den gångna veckan.

MP till val på generösare flyktingpolitik - Unga i protest mot vapenlagar

Miljöpartiets ledning vill gå till val på en mer generös anhöriginvandring och att ge skyddsbehövande permanenta uppehållstillstånd, enligt ett förslag till valmanifest, som Sveriges Radio Ekot tagit del av. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att förslagen kan locka väljare bland den fjärdedel av svenskarna som, enligt senaste SOM-undersökningen, är för en generösare flyktingpolitik. Enligt den senaste väljarbarometern från SvD/Sifo från mars 2018, låg MP:s väljarstöd på 3,8 procent vilket är under riksdagsspärren. Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg kallas till kongressen för att vittna med anledning av Cambridge Analytica-härvan. Kallelsen kommer från representanthusets energi- och handelsutskott som skriver att de vill veta mer om hur Facebook använder persondata. Hundratusentals unga amerikaner demonstrerade mot vapenvåld och för säkrare skolor i helgen. När Emma Gonzalez, en av dem som efter dödskjutningen i Florida klivit fram som förkämpe för att få slut på vapenvåldet, kom upp på scenen möttes hon av stort jubel. Efter sitt korta tal stod hon helt tyst i flera minuter med tårarna rinnande nerför kinderna. – Sedan jag kom upp här har det gått sex minuter och tolv sekunder. Slåss för era liv, innan det är någon annans jobb att göra det, sade hon och bröt sin tystnad. Det tog mördaren drygt sex minuter att skjuta ihjäl 17 människor skolmassakern i Florida. Här är ett urval av SvD:s bästa journalistik från den gångna veckan.

Här – ett urval av SvD:s bästa journalistik

Miljöpartiets ledning vill gå till val på en mer generös anhöriginvandring och att ge skyddsbehövande permanenta uppehållstillstånd, enligt ett förslag till valmanifest, som Sveriges Radio Ekot tagit del av. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att förslagen kan locka väljare bland den fjärdedel av svenskarna som, enligt senaste SOM-undersökningen, är för en generösare flyktingpolitik. Enligt den senaste väljarbarometern från SvD/Sifo från mars 2018, låg MP:s väljarstöd på 3,8 procent vilket är under riksdagsspärren. Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg kallas till kongressen för att vittna med anledning av Cambridge Analytica-härvan. Kallelsen kommer från representanthusets energi- och handelsutskott som skriver att de vill veta mer om hur Facebook använder persondata. Hundratusentals unga amerikaner demonstrerade mot vapenvåld och för säkrare skolor i helgen. När Emma Gonzalez, en av dem som efter dödskjutningen i Florida klivit fram som förkämpe för att få slut på vapenvåldet, kom upp på scenen möttes hon av stort jubel. Efter sitt korta tal stod hon helt tyst i flera minuter med tårarna rinnande nerför kinderna. – Sedan jag kom upp här har det gått sex minuter och tolv sekunder. Slåss för era liv, innan det är någon annans jobb att göra det, sade hon och bröt sin tystnad. Det tog mördaren drygt sex minuter att skjuta ihjäl 17 människor skolmassakern i Florida. Här är ett urval av SvD:s bästa journalistik från den gångna veckan.

Här – ett urval av SvD:s bästa journalistik

Miljöpartiets ledning vill gå till val på en mer generös anhöriginvandring och att ge skyddsbehövande permanenta uppehållstillstånd, enligt ett förslag till valmanifest, som Sveriges Radio Ekot tagit del av. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att förslagen kan locka väljare bland den fjärdedel av svenskarna som, enligt senaste SOM-undersökningen, är för en generösare flyktingpolitik. Enligt den senaste väljarbarometern från SvD/Sifo från mars 2018, låg MP:s väljarstöd på 3,8 procent vilket är under riksdagsspärren. Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg kallas till kongressen för att vittna med anledning av Cambridge Analytica-härvan. Kallelsen kommer från representanthusets energi- och handelsutskott som skriver att de vill veta mer om hur Facebook använder persondata. Hundratusentals unga amerikaner demonstrerade mot vapenvåld och för säkrare skolor i helgen. När Emma Gonzalez, en av dem som efter dödskjutningen i Florida klivit fram som förkämpe för att få slut på vapenvåldet, kom upp på scenen möttes hon av stort jubel. Efter sitt korta tal stod hon helt tyst i flera minuter med tårarna rinnande nerför kinderna. – Sedan jag kom upp här har det gått sex minuter och tolv sekunder. Slåss för era liv, innan det är någon annans jobb att göra det, sade hon och bröt sin tystnad. Det tog mördaren drygt sex minuter att skjuta ihjäl 17 människor skolmassakern i Florida. Här är ett urval av SvD:s bästa journalistik från den gångna veckan.

Melania Trumps föräldrar fick  permanent uppehållstillstånd

Melania Trumps föräldrar har fått permanent uppehållstillstånd i USA.Enligt Washington Post ska de ha utnyttjat ett program för anhöriginvandring som  Donald Trump skarpt kritiserat och beskrivit som ett hot mot landets säkerhet.– Familjen, som inte är en del av Trump-administrationen, har bett om att deras privatliv ska respekteras så jag kommer inte kommenterar det här vidare, säger föräldrarnas advokat Michael Wildes till tidningen.

Trots Trumps kritik - nu får svärföräldrarna uppehållstillstånd

Föräldrarna till USA:s första dam Melania Trump har fått permanent uppehållstillstånd i USA, uppger deras advokat. Viktor och Amalija Knavs, som liksom dottern kommer från Slovenien, verkar ha nyttjat ett program för anhöriginvandring som fördöms av deras svärson, president Donald Trump.

Trots Trumps kritik - nu får svärföräldrarna uppehållstillstånd

Föräldrarna till USA:s första dam Melania Trump har fått permanent uppehållstillstånd i USA, uppger deras advokat. Viktor och Amalija Knavs, som liksom dottern kommer från Slovenien, verkar ha nyttjat ett program för anhöriginvandring som fördöms av deras svärson, president Donald Trump.

Moderaterna vill ha hårdare migrationspolitik: "Äntligen"

Under dagens partistämma i Örebro röstade Moderaterna igenom att de vill jobba mot en hårdare migrationspolitik.  Detta genom att skärpa straffen för de som befinner sig i Sverige olagligt, göra dagens tillfälligt skärpta asylregler permanenta, hårdare försörjningskrav vid anhöriginvandring och att EU i framtiden bara ska ta emot kvotflyktingar, skriver Aftonbladet. – Äntligen slutar vi upp med hyckleriet i Sveriges migrationspolitik, sade riksdagsledamoten Hanif Bali i debatten om stämmans beslut. Men det var inte alla som höll med. Jimmy Baker (M), från Stockholms län, var en av de som sa emot och tog upp ett exempel om när det inte var okej att prata om volymer det kommer till asylsökande.  – Minns ni att det inte var så många år sedan ett välkänt statsråd togs i örat av statsministern för att ha talat om volymer. Men det var få protester som hördes, skriver Aftonbladet.  – Svenska folket öppnade sina hjärtan och nu väntar det på att vi politiker ska öppna våra ögon, sade ombudet Hampus Magnusson (M) från Västra Götaland om Moderaternas beslut.  Se också videon om att Stefan Löfven har blivit polisanmäld  [youplay:sp,71,137396,000,0] Läs också om vad Jimmie Åkesson tycker om SDs nazistiska rötter Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på omvärlden – både från Google Play och App Store.

Moderaterna vill ha hårdare migrationspolitik: "Äntligen"

Under dagens partistämma i Örebro röstade Moderaterna igenom att de vill jobba mot en hårdare migrationspolitik.  Detta genom att skärpa straffen för de som befinner sig i Sverige olagligt, göra dagens tillfälligt skärpta asylregler permanenta, hårdare försörjningskrav vid anhöriginvandring och att EU i framtiden bara ska ta emot kvotflyktingar, skriver Aftonbladet. – Äntligen slutar vi upp med hyckleriet i Sveriges migrationspolitik, sade riksdagsledamoten Hanif Bali i debatten om stämmans beslut. Men det var inte alla som höll med. Jimmy Baker (M), från Stockholms län, var en av de som sa emot och tog upp ett exempel om när det inte var okej att prata om volymer det kommer till asylsökande.  – Minns ni att det inte var så många år sedan ett välkänt statsråd togs i örat av statsministern för att ha talat om volymer. Men det var få protester som hördes, skriver Aftonbladet.  – Svenska folket öppnade sina hjärtan och nu väntar det på att vi politiker ska öppna våra ögon, sade ombudet Hampus Magnusson (M) från Västra Götaland om Moderaternas beslut.  Se också videon om att Stefan Löfven har blivit polisanmäld  [youplay:sp,71,137396,000,0] Läs också om vad Jimmie Åkesson tycker om SDs nazistiska rötter Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på omvärlden – både från Google Play och App Store.

En fråga om kvinnors grundläggande rättigheter

I krig och på flykt ökar barnäktenskap, tvångsgiften och månggiften – och Sverige har en stor anhöriginvandring att vänta de närmaste åren. Vilka förhållanden som då kan accepteras avgörs av svenska myndigheter. Men det är i första hand inte en ekonomisk fråga, och fokus bör flyttas mycket mer till kvinnors grundläggande och självklara rättigheter.

En fråga om kvinnors grundläggande rättigheter

I krig och på flykt ökar barnäktenskap, tvångsgiften och månggiften – och Sverige har en stor anhöriginvandring att vänta de närmaste åren. Vilka förhållanden som då kan accepteras avgörs av svenska myndigheter. Men det är i första hand inte en ekonomisk fråga, och fokus bör flyttas mycket mer till kvinnors grundläggande och självklara rättigheter.

”När de kom lärde jag mig svenska”

Reglerna för anhöriginvandring har skärpts, men för en man som återförenats med fru och barn, betydde det allt. – Hela mitt liv förändrades när de kom, säger pappa Anas Alsayed.

”När de kom lärde jag mig svenska”

Reglerna för anhöriginvandring har skärpts, men för en man som återförenats med fru och barn, betydde det allt. – Hela mitt liv förändrades när de kom, säger pappa Anas Alsayed.

Stor ökning av anmälningar mot Migrationsverket

Antalet JO-anmälningar mot Migrationsverket har växt med 255 procent på tre år, visar nya siffror. Många fall handlar om åldersbestämningar av ensamkommande, även om långa handläggningstider för anhöriginvandring dominerar.– Ärenden har blivit liggande i två år eller mer, säger Lina Forzelius på JO.

Stor ökning av anmälningar mot Migrationsverket

Antalet JO-anmälningar mot Migrationsverket har växt med 255 procent på tre år, visar nya siffror. Många fall handlar om åldersbestämningar av ensamkommande, även om långa handläggningstider för anhöriginvandring dominerar.– Ärenden har blivit liggande i två år eller mer, säger Lina Forzelius på JO.

Sverige underlättar för anhöriginvandring

Från och med på torsdag öppnar den svenska ambassaden i Sudan för syrier som har rätt att återförenas med sin familj i Sverige, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Sverige underlättar för anhöriginvandring

Från och med på torsdag öppnar den svenska ambassaden i Sudan för syrier som har rätt att återförenas med sin familj i Sverige, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Sverige underlättar för anhöriginvandring

Från och med i dag öppnar den svenska ambassaden i Sudan för syrier som har rätt att återförenas med sin familj i Sverige, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Sverige underlättar för anhöriginvandring

Från och med i dag öppnar den svenska ambassaden i Sudan för syrier som har rätt att återförenas med sin familj i Sverige, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Så många har sökt asyl i Sverige under 2016 – lägsta siffran på flera år

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat ordentligt. 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige, men efter att regeringen och riksdagen bestämt sig för att införa nya hårda regler för den som flyr till Sverige blir nu siffran den lägsta på flera år.Och med tanke på hur trenden har sett ut nu under hösten och vintern lär det vara drygt 2000 personer som söker asyl i Sverige under december. Därmed lär siffran med totala asylsökanden inte hamna över 30 000. <img src="http://cdn03.nyheter24.se/6c11cebe0300035c01/2016/12/28/1350854/asylsokande-2016.png" width="100%">Det är en ganska liten siffra jämfört med de drygt 162 000 som sökte asyl under 2015, och de 81 000 som sökte asyl 2014. Faktum är att det lär bli den lägsta siffran sedan 2009, enligt Migrationsverkets statistik. De flesta som sökt asyl hittills har kommit från Syrien, men trots att landet drabbats hård av krig under 2016 är det bara drygt 5000 personer från Syrien som sökt asyl i Sverige under året, enligt Migrationsverket. Däremot har många av dem som sökte asyl i Sverige under 2015 nu börjar komma in i systemet, och många av dem fick uppehållstillstånd i år. Det gör att siffran med beviljade uppehållstillstånd faktiskt är mycket högre än antalet asylsökande. Fram till december hade 62 496 uppehållstillstånd beviljats. När det gäller anhöriginvandring med asylgrund har 13 622 personer fått uppehållstillstånd i Sverige. Ett parti som haft ett riktigt jobbigt år är Miljöpartiet – läs mer om det här.

Så många har sökt asyl i Sverige under 2016 – lägsta siffran på flera år

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat ordentligt. 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige, men efter att regeringen och riksdagen bestämt sig för att införa nya hårda regler för den som flyr till Sverige blir nu siffran den lägsta på flera år.Och med tanke på hur trenden har sett ut nu under hösten och vintern lär det vara drygt 2000 personer som söker asyl i Sverige under december. Därmed lär siffran med totala asylsökanden inte hamna över 30 000. <img src="http://cdn03.nyheter24.se/6c11cebe0300035c01/2016/12/28/1350854/asylsokande-2016.png" width="100%">Det är en ganska liten siffra jämfört med de drygt 162 000 som sökte asyl under 2015, och de 81 000 som sökte asyl 2014. Faktum är att det lär bli den lägsta siffran sedan 2009, enligt Migrationsverkets statistik. De flesta som sökt asyl hittills har kommit från Syrien, men trots att landet drabbats hård av krig under 2016 är det bara drygt 5000 personer från Syrien som sökt asyl i Sverige under året, enligt Migrationsverket. Däremot har många av dem som sökte asyl i Sverige under 2015 nu börjar komma in i systemet, och många av dem fick uppehållstillstånd i år. Det gör att siffran med beviljade uppehållstillstånd faktiskt är mycket högre än antalet asylsökande. Fram till december hade 62 496 uppehållstillstånd beviljats. När det gäller anhöriginvandring med asylgrund har 13 622 personer fått uppehållstillstånd i Sverige. Ett parti som haft ett riktigt jobbigt år är Miljöpartiet – läs mer om det här.

Jimmie Åkessons uppmaning till Anna Kinberg Batra: Dumpa Centerpartiet

Lagom till jul känner Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att det är dags att sätta lite press på Anna Kinberg Batra. I en stor intervju med Dagens Industri säger Åkesson att han är beredd att samarbeta med Moderaterna i en framtida regering – men utan Liberalerna och Centerpartiet. – Jag har väldigt svårt att se att vi skulle kunna stödja en invandringspolitik där Centern har ett inflytande, säger Åkesson till Di. Men Jimmie Åkesson kommer inte att samarbeta med Moderaterna hur som helst. SD-ledaren har tre krav på Kinberg Batra, enligt Di: 1. Moderaterna måste hålla fast vid sin restriktiva invandringspolitik2. Den tillfälliga asyllagen måste bli permanent3. Kraven på ökad anhöriginvandring måste avvisas.SD kommer också att ställa krav på hårdare rättspolitik, skriver Dagens Industri. Men om Sverigedemokraterna och Moderaterna ensamma skulle kunna regera är inte helt självklart. Baserat på senaste stora undersökningen från SCB skulle SD och M tillsammans få 40,3 procent. Det är mindre än vad de rödgröna skulle få. S+Mp+V får tillsammans 41,4. Läs mer om den undersökningen här!Sverigedemokraterna har gått bra senaste åren. Och SD har faktiskt tagit väljare från alla andra partier – läs mer om det här.

Jimmie Åkessons uppmaning till Anna Kinberg Batra: Dumpa Centerpartiet

Lagom till jul känner Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att det är dags att sätta lite press på Anna Kinberg Batra. I en stor intervju med Dagens Industri säger Åkesson att han är beredd att samarbeta med Moderaterna i en framtida regering – men utan Liberalerna och Centerpartiet. – Jag har väldigt svårt att se att vi skulle kunna stödja en invandringspolitik där Centern har ett inflytande, säger Åkesson till Di. Men Jimmie Åkesson kommer inte att samarbeta med Moderaterna hur som helst. SD-ledaren har tre krav på Kinberg Batra, enligt Di: 1. Moderaterna måste hålla fast vid sin restriktiva invandringspolitik2. Den tillfälliga asyllagen måste bli permanent3. Kraven på ökad anhöriginvandring måste avvisas.SD kommer också att ställa krav på hårdare rättspolitik, skriver Dagens Industri. Men om Sverigedemokraterna och Moderaterna ensamma skulle kunna regera är inte helt självklart. Baserat på senaste stora undersökningen från SCB skulle SD och M tillsammans få 40,3 procent. Det är mindre än vad de rödgröna skulle få. S+Mp+V får tillsammans 41,4. Läs mer om den undersökningen här!Sverigedemokraterna har gått bra senaste åren. Och SD har faktiskt tagit väljare från alla andra partier – läs mer om det här.

Johan Forssell (M): Har man inte skyddsskäl ska man skickas hem – så enkelt är det

Birgitta Hult skriver (8/12) om Moderaternas förnyelse i migrationspolitiken. Moderaterna har sedan valet 2014 omprövat och förnyat sin politik för att möta den helt nya situation Sverige befinner sig i.Sverige har haft ett mycket stort flyktingmottagande jämfört med andra länder i EU. Enbart i fjol tog vi emot 163 000 asylsökande. Det var det högsta antalet asylsökande någonsin i ett OECD-land ställt mot folkmängd. I år beräknas 29 000 asylsökande komma till Sverige. Det motsvarar ett typiskt år de första 13 åren under 2000-talet.Fortfarande väntar närmare 100 000 människor på besked om asyl. Därtill finns en lång rad integrationspolitiska utmaningar, där bristen på bostäder är det mest uppenbara problemet. Vi ser också hur det redan idag finns ett stort utanförskap hos nyanlända på arbetsmarknaden.Samtidigt växer ett skuggsamhälle fram i Sverige. Migrationsverket beräknar att så många som 46 000 personer fram till år 2020 kommer att avvika efter att ha fått ett avslagsbeslut på asylansökan. Detta kommer att innebära att flera tusen människor kommer att leva i ett parallellsamhälle.Sverige ska vara ett land som bidrar till att människor ges skydd, men Sverige måste ha en hållbar migrationspolitik. Har man inte skyddsskäl ska man återvända. Det är grunden i vår reglerade invandringspolitik. För att klara integrationen behövs en starkare arbetslinje och ett tydligt försörjningskrav vid anhöriginvandring.Moderaterna har valt att ta fasta på den situation Sverige befinner sig i och presenterat en lång rad förslag få ordning på flyktingmottagandet och klara integrationen. För oss är det otänkbart att låtsas som att problemen inte existerar eller att Sverige kan fortsätta som tidigare. Vi kommer att fortsätta presentera förslag för att Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.Johan Forssell (M),Migrationspolitisk talesperson--Johan Forssell har skrivit flera gånger på Nyheter24. Läs bland annat den här texten om Anders Ygeman.

Johan Forssell (M): Har man inte skyddsskäl ska man skickas hem – så enkelt är det

Birgitta Hult skriver (8/12) om Moderaternas förnyelse i migrationspolitiken. Moderaterna har sedan valet 2014 omprövat och förnyat sin politik för att möta den helt nya situation Sverige befinner sig i.Sverige har haft ett mycket stort flyktingmottagande jämfört med andra länder i EU. Enbart i fjol tog vi emot 163 000 asylsökande. Det var det högsta antalet asylsökande någonsin i ett OECD-land ställt mot folkmängd. I år beräknas 29 000 asylsökande komma till Sverige. Det motsvarar ett typiskt år de första 13 åren under 2000-talet.Fortfarande väntar närmare 100 000 människor på besked om asyl. Därtill finns en lång rad integrationspolitiska utmaningar, där bristen på bostäder är det mest uppenbara problemet. Vi ser också hur det redan idag finns ett stort utanförskap hos nyanlända på arbetsmarknaden.Samtidigt växer ett skuggsamhälle fram i Sverige. Migrationsverket beräknar att så många som 46 000 personer fram till år 2020 kommer att avvika efter att ha fått ett avslagsbeslut på asylansökan. Detta kommer att innebära att flera tusen människor kommer att leva i ett parallellsamhälle.Sverige ska vara ett land som bidrar till att människor ges skydd, men Sverige måste ha en hållbar migrationspolitik. Har man inte skyddsskäl ska man återvända. Det är grunden i vår reglerade invandringspolitik. För att klara integrationen behövs en starkare arbetslinje och ett tydligt försörjningskrav vid anhöriginvandring.Moderaterna har valt att ta fasta på den situation Sverige befinner sig i och presenterat en lång rad förslag få ordning på flyktingmottagandet och klara integrationen. För oss är det otänkbart att låtsas som att problemen inte existerar eller att Sverige kan fortsätta som tidigare. Vi kommer att fortsätta presentera förslag för att Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.Johan Forssell (M),Migrationspolitisk talesperson--Johan Forssell har skrivit flera gånger på Nyheter24. Läs bland annat den här texten om Anders Ygeman.

M-politiker säger fortsatt nej till anhöriginvandring

Fortsatt nej till anhöriginvandring även när den tillfälliga flyktinglagen slutar gälla. Det tycker en majoritet av Moderaternas ledande kommunpolitiker, visar SVT:s undersökning. Därmed blottas sprickan i alliansen.

M-politiker säger fortsatt nej till anhöriginvandring

Fortsatt nej till anhöriginvandring även när den tillfälliga flyktinglagen slutar gälla. Det tycker en majoritet av Moderaternas ledande kommunpolitiker, visar SVT:s undersökning. Därmed blottas sprickan i alliansen.

Johansson:

Migrationsverket sänkte sin prognos för antalet asylsökande - både i år och nästa år. Men Moderaterna lyfter att inkommande anknytningsärenden, alltså anhöriginvandring, förväntas öka de kommande åren - till totalt 317 000 fram till 2019. – Jag tror att vi måste tänka om hur vi hjälper människor. Jag tror att vi måste hjälpa betydligt fler i närområdet, säger Johan Forssell, M, migrationspolitisk talesperson. – Det spelar inte så stor roll vad Moderaterna säger. Det finns ingen borgerlig politik, säger migrationsminister Morgan Johansson, S.

”Stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning”

Motverkar integration. Restriktionerna för familjeåterförening är en humanitär kris för dem som drabbas, men utgör även ett problem för migranter som vill skapa egen försörjning genom företagande. Den nya migrationspolitiken minskar möjligheten till arbetsmarknadsintegration, skriver forskarna Karl Wennberg

Så hög måste inkomsten vara i nya försörjningskravet

Sedan den 20 juli i år ställs försörjningskrav vid anhöriginvandring. Nu preciseras vilka belopp som krävs.

Så hög måste inkomsten vara i nya försörjningskravet

Sedan den 20 juli i år ställs försörjningskrav vid anhöriginvandring. Nu preciseras vilka belopp som krävs.

Skärpt anhöriginvandring även för svenska medborgare

Nästa vecka skärps reglerna för anhöriginvandring och försörjningskraven stramas åt också för svenska medborgare. Men antalet ansökningar om uppehållstillstånd för anhöriga har inte ökat inför lagändringen.

Skärpt anhöriginvandring även för svenska medborgare

Nästa vecka skärps reglerna för anhöriginvandring och försörjningskraven stramas åt också för svenska medborgare. Men antalet ansökningar om uppehållstillstånd för anhöriga har inte ökat inför lagändringen.

Vi behöver mer av kosmopolitism

I dessa dagar, när Storbritannien kanske lämnar EU och Sverige stryper anhöriginvandringen, känns det viktigare än någonsin att stå upp för det motsatta: en medmänsklighet som sträcker sig över gränserna och inte enbart ser till den egna lilla gruppens bästa.Jag kallar det för ett kosmopolitiskt förhållningssätt.

Vi behöver mer av kosmopolitism

I dessa dagar, när Storbritannien kanske lämnar EU och Sverige stryper anhöriginvandringen, känns det viktigare än någonsin att stå upp för det motsatta: en medmänsklighet som sträcker sig över gränserna och inte enbart ser till den egna lilla gruppens bästa.Jag kallar det för ett kosmopolitiskt förhållningssätt.

Nya hårda lagar för flyktingar – men Sverigedemorkaterna är inte nöjda

På tisdagseftermiddagen blev det till slut klart. De omdiskuterade nya hårda reglerna för invandring röstades igenom i riksdagen med en ordentlig majoritet. De nya reglerna innebär bland annat att det blir svårare för nyanlända att återförenas med sina mammor, pappor, syskon och barn och älskade, och att den som får uppehållstillstånd inte vet om hen får stanna.[readmore:850030,]Många har varit mycket kritiska mot de nya lagarna, bland annat skrev Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt så här på Twitter i går: <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">SDs ledamöter applåderar och Björn Söder håller i klubban när stora försämringar av asylpolitiken röstas igenom. Det är inte mitt Sverige.</p>&mdash; Jonas Sjöstedt (@jsjostedt) <a href="https://twitter.com/jsjostedt/status/745249510163681280">21 juni 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Men om du frågar Sverigedemokraterna så är det här långt ifrån tillräckligt. "Så om jag fått allting rätt nu. Regeringen har alltså idag klubbat igenom asylregler som är 100 ggr hårdare än de SD någonsin velat ha", skriver användaren @Jon_Brenelli på Twitter. Men svaret från Sverigedemokraternas toppolitiker Kent Ekeroth visar på att SD är långt ifrån klara med sin politik. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Fel. Vi vill ha mkt hårdare än såhär. Vi vill ha NOLL invandring och istället återvandring. Mkt kvar att göra. <a href="https://t.co/5HizS3z1Qp">https://t.co/5HizS3z1Qp</a></p>&mdash; Kent Ekeroth (@kentekeroth) <a href="https://twitter.com/kentekeroth/status/745320806381666305">21 juni 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Och till Nyheter24 säger Kent Ekeroth att man har en "nollvision" när det gäller invandringen, något som också står i Sverigedemokraterna vårbudget, där man räknar med att kunna visa upp minussiffror i invandringen med SD:s politik. [readmore:850646,]– Det är SD:s politik och hållning. Vi vill ha noll asyl- och anhöriginvandring. Det som röstades igenom i går är ett steg på vägen men inte tillräckligt. Dessutom vill vi ha återvandring så netto skulle troligen bli negativt, vilket vi även skrev om i vår vårbudget, säger Kent Ekeroth till Nyheter24. <img src="http://cdn01.nyheter24.se/85bac1940300035c01/2016/06/22/1277354/sdltabaec44-nh (1).jpg">Sverigedemokratenas Kent Ekeroth.Ekeroth fortsätter: – Återvandringen sker genom höjda återvandringsbidrag och åtstramningar i välfärdssystemen för icke-svenska medborgare. Kombinera det med vår politik att det tar 10 år att bli medborgare så kommer så att säga en hel del att återvända.

Nya hårda lagar för flyktingar – men Sverigedemorkaterna är inte nöjda

På tisdagseftermiddagen blev det till slut klart. De omdiskuterade nya hårda reglerna för invandring röstades igenom i riksdagen med en ordentlig majoritet. De nya reglerna innebär bland annat att det blir svårare för nyanlända att återförenas med sina mammor, pappor, syskon och barn och älskade, och att den som får uppehållstillstånd inte vet om hen får stanna.[readmore:850030,]Många har varit mycket kritiska mot de nya lagarna, bland annat skrev Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt så här på Twitter i går: <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">SDs ledamöter applåderar och Björn Söder håller i klubban när stora försämringar av asylpolitiken röstas igenom. Det är inte mitt Sverige.</p>&mdash; Jonas Sjöstedt (@jsjostedt) <a href="https://twitter.com/jsjostedt/status/745249510163681280">21 juni 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Men om du frågar Sverigedemokraterna så är det här långt ifrån tillräckligt. "Så om jag fått allting rätt nu. Regeringen har alltså idag klubbat igenom asylregler som är 100 ggr hårdare än de SD någonsin velat ha", skriver användaren @Jon_Brenelli på Twitter. Men svaret från Sverigedemokraternas toppolitiker Kent Ekeroth visar på att SD är långt ifrån klara med sin politik. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Fel. Vi vill ha mkt hårdare än såhär. Vi vill ha NOLL invandring och istället återvandring. Mkt kvar att göra. <a href="https://t.co/5HizS3z1Qp">https://t.co/5HizS3z1Qp</a></p>&mdash; Kent Ekeroth (@kentekeroth) <a href="https://twitter.com/kentekeroth/status/745320806381666305">21 juni 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Och till Nyheter24 säger Kent Ekeroth att man har en "nollvision" när det gäller invandringen, något som också står i Sverigedemokraterna vårbudget, där man räknar med att kunna visa upp minussiffror i invandringen med SD:s politik. [readmore:850646,]– Det är SD:s politik och hållning. Vi vill ha noll asyl- och anhöriginvandring. Det som röstades igenom i går är ett steg på vägen men inte tillräckligt. Dessutom vill vi ha återvandring så netto skulle troligen bli negativt, vilket vi även skrev om i vår vårbudget, säger Kent Ekeroth till Nyheter24. <img src="http://cdn01.nyheter24.se/85bac1940300035c01/2016/06/22/1277354/sdltabaec44-nh (1).jpg">Sverigedemokratenas Kent Ekeroth.Ekeroth fortsätter: – Återvandringen sker genom höjda återvandringsbidrag och åtstramningar i välfärdssystemen för icke-svenska medborgare. Kombinera det med vår politik att det tar 10 år att bli medborgare så kommer så att säga en hel del att återvända.