Domstolschef får kritik från jo

Domstolschef får kritik från JO

En chef vid Förvaltningsrätten i Karlstad får kritik från Justitieombudsmannen, JO, efter att ha lämnat oriktiga uppgifter i ett ärende och samtidigt inte tagit hänsyn till anonymitetsskyddet.

Domstolschef får kritik från JO

En chef vid Förvaltningsrätten i Karlstad får kritik från Justitieombudsmannen, JO, efter att ha lämnat oriktiga uppgifter i ett ärende och samtidigt inte tagit hänsyn till anonymitetsskyddet.