Greenmatch

Här bor de som slänger  mest och minst i Sverige

Mänskligheten kräver i dag 60 procent mer resursen än jorden kan producera.I snitt har svensken en livsstil som kräver fler än fyra jordklot, en siffra som ökat det senaste året.Greenmatch.se har listat de kommuner i Sverige som producerar minst, och mest, hushållsavfall under 2016.