”Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa”

Fyra medicinforskare: Låt en oberoende aktör granska innehållet i böcker som påstås vara grundade i vetenskap.

”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla”

Roland Andersson och Lars Jonung: Januariavtalet inriktning på bara nybyggda lägenheter är ett hot mot en fri hyresmarknad.

”Välorganiserade populister hotar hela EU-samarbetet”

EU-kommissionär Cecilia Malmström: Valet till Europaparlamentet i maj är viktigare än på mycket länge.

”Sveaskog fortsätter avverka naturskogar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/2. Sveaskog behöver gå före och visa vägen mot ett hållbart skogsbruk - det gör de inte i dag. Vi uppmanar därför regeringen att snarast se över Sveaskogs uppdrag, skriver företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer.

”Partiet Vändpunkt ska ge politiken en ny riktning”

Carl Schlyter, med flera: De etablerade partierna har misslyckats med att bemöta de samhällsproblem vi nu ser växa.

”Vårdens tillgänglighet kan bara lösas lokalt”

REPLIK DN DEBATT 10/2. Behoven och förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Men lösningen för vårdens tillgänglighet handlar inte om att flytta över ansvaret för styrningen av vården till staten, skriver Fredrik Lennartsson, SKL.

”Verklighetsfrämmande om förbud mot kärnvapen”

Fyra forskare: Utredningen om undertecknande av konventionen om kärnvapenförbud innehåller många oklarheter.

”Nej, jag är inte religionskritiker”

REPLIK DN DEBATT 11/2. Jag anser att religionen fyller en funktion och att den kan samexistera med vetenskapen. Däremot är jag kritisk till mycket av det som förs fram i debattartikeln och håller inte alls med om att religion och vetenskap bör ses som två kunskapstraditioner som stöder och stärker varandra, skriver Emma Frans.

”Ovetenskapliga läror dålig grund för vetenskapen”

REPLIK DN DEBATT 11/2. I en debattartikel menar sju akademiker att ”en rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund”. Tyvärr verkar de ha missat vetenskapens själva grunder, då vissa aspekter av religion har visat sig vara helt oförenliga med vetenskap, skriver företrädare för Humanisterna.

”S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme”

Magnus Henreksson och Isak Skogstad: Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik.

”Vetenskapen kan aldrig bevisa att det finns en övernaturlig värld”

REPLIK DN DEBATT 11/2. Även om vetenskapen successivt kommer att kunna ge svar på många i dag olösta frågor kring tron på övernaturliga världar, kommer forskarna aldrig att kunna bevisa att det har funnits eller finns en övernaturlig värld utanför människans hjärna, skriver Bengt Sahlberg.

”Forskningen visar inget samband mellan religiositet och moraliskt handlande”

REPLIK DN DEBATT 11/2. Artikeln är i sig själv är ett gott belägg för att de sju forskarna inte verkar bedriva god forskning och de förefaller sakna den ”intellektuella redlighet” som de hävdar att de genom sin religionsutövning är i besittning av, skriver Bo Rothstein.

”Med grön reformism kan tillväxtpolitik också vara hållbar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 4/2. Jämlikhet är inte tillväxthämmande – det är däremot bostadsbrist, överskottsmål, investeringsbrist och en underfinansierad välfärd, skriver Markus Kallifatides (S).

”En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund”

Sju forskare från olika discipliner: Religion och vetenskap är inte i konflikt. Tro kan hjälpa till att motverka spridning av falska berättelser.

”Bara om staten tar ansvar för vården kan köerna kapas”

Tre tidigare chefer inom vården: Kömiljarden löser inte problemen. Skapa ett nationellt vårdstödjande it-system och ge staten huvudansvaret.

”Nedläggningen av våra bibliotek måste stoppas”

Företrädare för Sveriges författarförbund och nio författare: Regeringen och politiker måste ta sitt ansvar så att biblioteksdöden upphör.

”Ingen skattereform utan att också beakta fastighetsskatten”

REPLIK DN Debatt 5/2. Rätt att slopad värnskatten bör balanseras av andra åtgärder, som gör att den sammantagna fördelningsprofilen blir acceptabel. Men inget tyder på att S, MP, C och L, som ingått ”januariavtalet”, är beredda att vidta nödvändiga åtgärder inom bostadsbeskattningen, skriver Rolf-Erik Román, tidigare expert på Boverket.

”Universitet och högskola bortglömt av Stefan Löfven”

Leif Lewin, professor emeritus: Regeringen måste ta tag i frågor rörande bland annat otrygghet, karriärproblem och grundforskning.

”Sveaskog avverkar inte skogar med höga naturvärden”

REPLIK DN Debatt 6/2. Sveaskog välkomnar en fördjupad debatt om skogens roll i naturvårds- och miljömålsarbetet men samtalet om skogen måste breddas. Det är samtidigt centralt att väga in skogsbrukets roll i klimatarbetet och i den växande bioekonomin. Hur ökar vi den biologiska mångfalden i skogen samtidigt som vi använder skogen för att utveckla Sverige till världens första fossilfria välfärdsnation?

”Löfven lovar ökad invandring – vi kräver ordnat mottagande”

Tre moderata kommunalpolitiker: Vi som hanterade flyktingkrisen 2015 vet att det krävs omfattande reformer för att klara Löfvens politik.

”Reformisterna är de sanna reaktionära”

REPLIK DN Debatt 4/2. När den nya S-märkta föreningen Reformisterna nu bildas görs det under helt fel namn. För det är länge sedan vi såg något mer reaktionärt än deras politiska program, skriver Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot för Centerpartiet.

”Dags för helrenovering av skogspolitiken”

Magnus Nilsson, miljökonsult: Miljöorganisationernas krav skulle försvaga incitamenten för privat skogsbruk att medverka till att miljömål nås.

”Tydliggör de yrkesförberedande utbildningarnas betydelse bättre”

Maskinentreprenörerna: Det krävs en nationell satsning och en regional samordning för få yrkesförberedande utbildningar i toppklass.

”Ändra Sveaskogs direktiv – mer skog måste få skydd”

Företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer: Fler statliga skogar måste skyddas och Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas.

”Situationsoberoende fartgränser kan invagga i falsk säkerhet”

Lennart Strandberg, professor emeritus i färdsäkerhet: Fler uppgifter bör tas i beaktande när frågor om trafiksäkerhet och olyckor diskuteras.

”Sänk skatterna på arbete och höj kapitalskatterna”

Erik Åsbrink, fd finansminister: Den skattereform som nämns i januariavtalet skulle krångla till ett redan snårigt skatte­system ytterligare.

”På svenska apotek kan du handla läkemedel tryggt”

Företrädare för läkemedelsbranschen och Sveriges apotek: För svensk del innebär det nya EU-direktivet för läkemedel att ett säkert system blir ännu säkrare.

”Flera angelägna frågor skyms av vänsterradikala ambitioner”

Daniel Färm, tankesmedjan Tiden: "Reformisternas" inlägg präglas av en vänsterradikalitet som skulle riskera att marginalisera S.

”Fel att forma lärlingsutbildningen efter enskilda företags behov”

Tre forskare: Att forma lärlingsutbildningen efter enskilda företag skulle försämra möjligheterna till fortsatt lärande i arbetslivet. 

"Fel forma lärlingsutbildningen efter enskilda företags behov"

REPLIK DN Debatt 1/2. Att snäva in lärlingsutbildningen och forma den efter enskilda företags behov vore att göra yrkesutbildningen en otjänst. Det skulle begränsa rörligheten på arbetsmarknaden och försämra möjligheterna till fortsatt lärande i arbetslivet, skriver tre forskare. 

”Reformisterna ska driva på för mer progressiv S-politik”

S-profiler: Vi lanserar nu S-föreningen Reformisterna för en mer progressiv socialdemokrati.

”Även svenska medier styrs alltmer effektivt av politiken”

Forskare: Regeringarnas pr-maskinerier byggs ut samtidigt som mediernas resurser minskar.

”Förfalskade läkemedel blir allt vanligare i Sverige”

Forskaren Susanne Lundin: Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft nästa vecka ska förhindra spridning av förfalskade läkemedel.

”Utredningen blottlägger ett gap mellan politik och kunskap”

Therése Guovelin, LO: Utredningens slutsatser står i kontrast till januariavtalets privatisering av Arbetsförmedlingen.

”Näringslivet måste driva gymnasiets yrkesprogram”

Gymnasiekommissionen: Näringslivet måste bli mer direkt involverat i de gymnasiala yrkesprogrammen.

”Systemets monopol viktigt instrument för alkoholpolitiken”

Fyra alkoholforskare: Gårdsförsäljning är ett exempel på ett hot mot Systembolagets detaljhandelsmonopol.

”Gör arbetsgivaravgiften högre för tillfälliga anställningar”

Anders Wallner, utredare ”Hållbart arbetsliv över tid”: Kritiserade "allmän visstid" blir kvar, men blir dyrare för arbetsgivaren.

”Spretiga slutsatser om Arbetsförmedlingen”

Almega-företrädare: Att behålla matchningen i egen regi innebär att man försöker både äta upp kakan och ha den kvar.

”Arbetsförmedlingens styrning är ett illa hopsytt lapptäcke”

Cecilia Fahlberg, Arbetsmarknadsutredningen: Vi föreslår bland annat att en ny myndighet får ansvar för kompetensförsörjningspolitiken.

”Myndigheterna misslyckas med att ge oss trafikdugliga vägar”

Rickard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag: Yrkesförarna räddar dagligen livet på bilister som gör fel och föregår med gott exempel.

”Vi vill uppmuntra fler att delta i debatten”

Cissi Billgren Askwall och Anna Maria Jönsson: Vi hoppas att forskare med god erfarenhet av att debattera kan inspirera.

”Yrkesförarna kör för fort – nu behövs en skärpning”

Transportstyrelsens och Trafikverkets generaldirektörer: Upp till 70 procent kör för fort och yrkestrafiken är värst.

”Vi vill värna Systembolagets monopol”

Sveriges bryggerier: Den kontrollerade försäljningen måste bevaras för att bibehålla en sund svensk alkoholpolitik.

”Kostomställning behövs för gastronomisk och biologisk mångfald”

11 miljöforskare: Det är ett missförstånd att EAT-Lancetrapporten föreslår en global likriktad diet.

”Skattebefria månadslönen upp till 10.000 kronor”

Timbro: Vi vill se ett helhetsgrepp där också arbetsgivaravgifterna synliggörs och marginalskatterna sänks.

”Farligt om mänsklig ondska smyger sig in i AI-systemen”

Biskop Johan Tyrberg: De fantastiska möjligheterna med AI måste diskuteras av fler än naturvetare och tekniker.

”Sverige måste ta kritiken mot valsystemet på allvar”

Jørgen Elklit och Olof Petersson: Så kan Sverige kan förbättra sättet att rösta utan att ändra grundlagen.

”I en orolig värld behöver regeringen ett säkerhetsråd”

Björn Fägersten, Utrikespolitiska institutet: Det skulle stärka Sverige som aktör inom utrikes- och säkerhetspolitik.

”Med gårdsförsäljning kan alkoholkonsumtionen minska”

Pelle Brolin, Bredalens gårdsmusteri: Gårdsförsäljning kan göra att konsumenterna handlar alkohol till högre pris och kvalitet

”En global diet skulle leda till katastrof”

14 debattörer: Den skulle dessutom öka inte bara jordbrukets sårbarhet, utan även hela samhällets.