Noveller är en litterär genre som har fascinerat läsare och författare sedan urminnes tider. Men vad är en novell egentligen? I detta inlägg ska vi utforska vad en novell är, dess historia, kännetecken och hur man skriver en novell.

En kort definition av en novell

En novell är en kort skönlitterär berättelse som vanligtvis fokuserar på en begränsad tid, händelse eller karaktär. Den är kortare än en roman men längre än en dikt, vilket innebär att den kan läsas i en sittning. Novellen kännetecknas av att den är koncentrerad, vilket innebär att den ofta innehåller en vändpunkt och en överraskande eller oväntad utveckling.

Novellens historia och utveckling

Novellens rötter sträcker sig långt tillbaka i historien, med ursprung i muntliga berättartraditioner och myter. Den moderna novellen började dock ta form under 1800-talet, när författare som Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant och Anton Tjechov bidrog till att forma genren genom sina mästerliga berättelser.

Under 1900-talet blomstrade novellen som litterär form, och författare som Ernest Hemingway, Franz Kafka och Alice Munro fortsatte att utforska dess möjligheter och gränser. Idag är novellen fortfarande en populär och mångfacetterad genre som spänner över en rad olika teman och stilar.

Kännetecken för en novell

En novell skiljer sig från andra litterära genrer på flera sätt:

  1. Korthet: Novellen är kortare än en roman och längre än en dikt. Den kan vara allt från några hundra ord upp till tiotusen, men det är vanligt att de ligger någonstans mellan 1 000 och 7 500 ord.
  2. Enhet: Noveller brukar fokusera på en enda händelse eller konflikt, vilket innebär att de oftast har färre karaktärer och en enklare intrig än en roman.
  3. Ögonblicksbild: Noveller fångar ofta ett avgörande ögonblick i en karaktärs liv, vilket kan ge dem en intensitet och ett djup som inte alltid återfinns i längre verk.
  4. Överraskande vändning: Många noveller innehåller en överraskande vändning eller en oväntad utveckling som får läsaren att omvärdera händelserna i berättelsen.

Hur man skriver en novell

Att skriva en novell kan vara en spännande och kreativ process. Här är några tips för att komma igång:

  1. Välj ett tema: Börja med att välja ett tema eller en idé som du vill utforska i din novell. Det kan vara något så enkelt som en känsla, en plats eller en situation.
  2. Skapa en intrig: Utveckla en intrig kring ditt tema. Tänk på att novellen bör vara koncentrerad och fokuserad, så försök att hålla handlingen enkel och rakt på sak.
  3. Skapa intressanta karaktärer: Skapa karaktärer som är intressanta och levande. Kom ihåg att novellen är kort, så du har begränsat utrymme för att utveckla dem. Fokusera på att visa deras personlighet och motivation genom deras handlingar och dialog.
  4. Använd en tydlig struktur: En novell bör ha en tydlig början, mitten och slut. Tänk på att novellen ofta innehåller en vändpunkt eller överraskande utveckling, så planera för detta i din struktur.
  5. Var koncis: Eftersom novellen är kort, är det viktigt att vara koncis i ditt språk och din berättelse. Använd varje ord med omsorg och undvik onödig utfyllnad.
  6. Redigera och finslipa: När du har skrivit din novell, gå igenom den flera gånger för att redigera och finslipa. Försäkra dig om att varje mening och avsnitt bidrar till berättelsen och att allt är så tydligt och effektivt som möjligt.

Vanliga frågor om noveller

Vad är skillnaden mellan en novell och en roman?

En novell är en kortare skönlitterär berättelse, medan en roman är en längre och mer komplex berättelse. Noveller fokuserar vanligtvis på en begränsad tid, händelse eller karaktär, medan romaner kan täcka längre tidsperioder och innehålla flera handlingar och karaktärer.

Hur lång är en novell?

En novell kan vara allt från några hundra ord upp till tiotusen, men det är vanligt att de ligger någonstans mellan 1 000 och 7 500 ord.

Vilka är några kända novellförfattare?

Några kända novellförfattare inkluderar Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Tjechov, Ernest Hemingway, Franz Kafka och Alice Munro.

Är det svårare att skriva en novell än en roman?

Det kan vara en utmaning att skriva en novell eftersom den kräver att författaren är koncis och fokuserad. Samtidigt kan det vara enklare eftersom det finns färre karaktärer och en enklare intrig att hantera. Det beror på den enskilda författarens talanger och preferenser.